Oolong Tea Sour

ウーロン茶割り

Iitomo Shochu with Oolong Tea. 5% vol.
50ml Single shot £5.80, 100ml Double shot £7.00.

From £5.80

Clear
Return to takeaway menu